Stručnjaci / Krešimir Rotim

Prof. dr. sc.
Krešimir Rotim

dr. med., spec. neurokirurgije

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je tijekom studija nagrađen trima Rektorskim nagradama, za najbolji znanstveni rad studenata Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž obavio u Domu zdravlja MUP-a RH, a 1992. godine položio stručni ispit. Hrvatski je branitelj u periodu 1991.-1993.
Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. U rujnu 2000. godine obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurokirurgije položio 1998. godine i potom nastavio raditi u Klinici za neurokurgiju KBC Zagreb. U prosincu 2006. godine izabran za predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu, a u travnju 2008. za ravnatelja iste bolnice.

U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran 2011. godine u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.
Objavio je 4 stručna udžbenika, i to: 1. Rotim K i sur.Neurotraumatologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.; 2. Rotim K i sur. Anatomija i fiziologija oka, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 2009.; 3. Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2010. 4. Rotim K i sur. Prometni traumatizam, Zagreb, Medicinska naklada 2011. godine.Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi priznalo mi je naziv primarijus u travnju 2009. godine.Od šk. godine 2006/07. voditelj sam nastave Neurokirurgije pri kolegiju Kirugija II pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Voditelj je predmeta Anatomija i fiziologija oka te Anatomija na studiju Očna optika pri Veleučilištu Velika Gorica. U kumulativnom je radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pri Katedri za kirurgiju.
Izvanredni je profesor na Katedri za kirurgiju II pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Predsjednik je Udruženja neurokirurga jugoistocne Europe (SeENS), Hrvatskoga drustva za cerebrovaskularnu neurokirurgiju te Hrvatskog drustva za spinalnu kirurgiju. U srpnju 2011. godine odlukom Hrvatskog sabora imenovan članom Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Član je Matičnog odbora za biomedicinu Ministarstva znanosti te vanjski član Saborskog odbora za znanost.

Član je Izvršnog odbora GNK Dinamo Zagreb te RK Zagreb – Croatia osiguranje. Predsjednik je Zdravstvene komisije Hrvatske rukometne reprezentacije te KK Cibona Zagreb. Prodekan je za znanost i razvoj Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske u rujnu 2010. godine. Dobitnik je nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Ostali stručnjaci odijela

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Ivan Škoro

Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od 2010. godine. Uže područje interesa mu je kirurgija vratne i slabinske kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.