Krešimir Rotim - Neurospine
Stručnjaci / Krešimir Rotim

Prof. dr. sc.
Krešimir Rotim

dr. med., spec. neurokirurgije

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim je rođen 23. travnja 1967. u Vukovaru. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1985. godine te potom odlazi na odsluženje vojnog roka. Tijekom studija medicine nagrađen je trima Rektorovim nagradama za najbolji znanstveni rad. Diplomirao je 1991. godine, te od 1991. do 1993. godine radi u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova kao liječnik stažist, a potom i kao liječnik opće prakse. Sa specijalizacijom iz neurokirurgije započinje 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Tijekom specijalizacije stječe titulu magistra znanosti, 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1998. polaže specijalistički ispit te nastavlja raditi na Klinici za neurokirurgiju Kliničkoga bolničkoga centra Zagreb, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2000. obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2006. godine radi u Kliničkoj bolnici Dubrava, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2006. izabran je za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“, koju dužnost obnaša i danas. Od 2008. do 2012. godine obnaša dužnost Ravnatelja KBC Sestre milosrdnice.

Od akademskih aktivnosti za izdvojiti je sudjelovanje u nastavi neurokirurgije na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je nositelj kolegija Neurokirurgija, zatim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je vodio više kolegija na dodiplomskom  i postdiplomskom doktorskom studiju. Od 2010. godine je nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kumulativnom radnom odnosu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2017. godine. Od 2016. godine do danas obnaša dužnost Dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te Pročelnika Katedre za anatomiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Godine 2012. završava postdiplomski studij „Upravljanje kvalitetom“ na Ekonomskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stječe stručni naziv Sveučilišnog specijaliste ekonomije (univ.spec.oecc.), a trenutno pohadja doktorski studij iz područja ekonomije na Hotelijersko-turističkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Od drugih dužnosti izdvaja se:

 • 2010. – danas – u dva navrata imenovan glavnim i odgovornim urednikom časopis Acta Clinica Croatica,
 • 2014. – 2021. – Predsjednik povjerenstva za reviziju Ministarstva branitelja RH
 • 2011. – 2015.  član Nacionalnog zdravstvenog vijeća,
 • 2015. – 2019. Predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike Srčana,
 • 2012. – 2016. član Odbora za znanost Hrvatskog Sabora,
 • 2013. – 2017.  član Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
 • 2019. – danas  – član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 • 2019. – danas  – dopredsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
 • 2021.- član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo

Od ostalih društvenih aktivnosti; dugogodišnji je Predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza i Predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza. Organizator je brojnih stručnih i znanstvenih kongresa i konferencija u domovini i inozemstvu.

NAGRADE

 • Odlikovanje Predsjednika Republike Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski, 2010.
 • Večernjakov pečat, nagrada za Znanstvenika godine 2010.
 • Nagrada Grada Zagreba, 2018.
 • Odlikovanje Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“, 2017.
 • Odlikovanje Predsjednice Republike Redom Ante Starčevića, 2020.
 • Nagrada za izdavačku djelatnost „Akademik Andrija Štampar“ Medicinskog

Fakulteta u Osijeku

ČLANSTVA U UDRUGAMA

 • Dopredsjednik Svjetske neurokirurške federacije 2019-2021. (WFNS),
 • Član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu,
 • Član Svjetske neurokirurške akademije (WANS),
 • Predsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu

neurokirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,

 • Predsjednik Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,
 • Predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora,
 • Predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2010. – 2014.,
 • Dopredsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2018. – 2023.
 • Predsjednik Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS) WFNS 2012. – 2017.,
 • Počasni Predsjednik SeNS

Autorstvo knjiga i udžbenika:

 • Rotim K i sur. Neurotraumatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
 • Rotim K, Kudelić N, Saftić R. Anatomija i fiziologija oka. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica; 2009.
 • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2010.
 • Rotim K i sur. Prometni traumatizam. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 • Rotim K, Beroš V. i sur. Cerebrovaskularna neurokirurgija. Zagreb: Sveučilište u Splitu, Medicinska naklada; 2015.
 • Rotim K, Gajski D. Priručnik za pripremu ispita iz anatomije. Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2015.
 • Vrdoljak DV, Rotim K, Biočina B. Kirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2017.
 • Rotim K i suradnici. Anatomija: Zagreb: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2017.
 • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku; 2019.
 • Sajko T, i Rotim K. Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
 • Rotim K, Sajko T. Neurosurgery – A guide for medical students. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.
 • Lončar Z, Rotim K, ur. Bol, peti vitalni znak. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2016.
 • Rotim K, ur. Tumori kralježnice, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015., 2015. Tra 17. Zagreb: Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za med. znanosti, Klinika za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice, Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, 2015.

Autorstvo poglavlja u knjigama

 • Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede mozga u sportaša. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 • Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede i oštećenja kralježnice u sportu. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 • Grazio S, Buljan D, i sur. Križobolja: Kirurško liječenje hernije lumbalnog intervertebralnog diska. Zagreb: Naklada Slap; 2009.
 • Demarin V, Bašić Kes V, i sur. Glavobolja i druga bolna stanja: Minimalno invazivne metode liječenja slabinske hernije diska uporabom perkutane laserske dekompresije diska (PLDD). Zagreb: Medicinska naklada;2011.
 • Stanec M, Vrdoljak DV, Turić M . Kirurška onkologija: Neurokirurška onkologija. Zagreb: Medicinska naklada ; 2011.
 • Fountas K, Kapsalaki E.Z., et al Epilepsy surgery and intrinsic brain tumor surgery: Vagus nerve stimulation for refractory epilepsy. Cham: Springer; 2019.
 • Rotim K, Zmajevic Schönwald M. Electrophysiological Techniques for Cervical Spondylotic Myelopathy. In: Mehmet Zileli and Jutty Parthiban (eds.). Cervical Spondylotic Myelopathy and Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. Delhi and New York: Thieme; 2021. p. 71-94.

Ostali stručnjaci odjela

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Nikolina Sesar

Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli. Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava

Sergej Mihailovič Marasanov

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine. Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje

Domagoj Gajski

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije

Marina Raguž

Znanstveni rad započela je kao studentica 2010. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Odsjeku za slikovni prikaz mozga te pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izradila znanstveni rad naslova „Postnatalne promjene u odnosu volumena moždanog tkiva i endokranijalnog volumena“ za koji je 2012. godine dobila Dekanovu nagradu. 2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na

Mia Jurilj Sajko

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija. Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri

Ante Rotim

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske

Petar Marčinković

Dr. Petar Marčinković, spec.  neurokirurg Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2013. godine), a potom i pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu (2013.-2014.) zapošljava se kao doktor medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je ujedno dodatno educiran i certificiran u naprednom održavanju života