Marina Raguž - Neurospine
Stručnjaci / Marina Raguž

Dr.
Marina Raguž

spec. neurokirurgije

Znanstveni rad započela je kao studentica 2010. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Odsjeku za slikovni prikaz mozga te pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izradila znanstveni rad naslova „Postnatalne promjene u odnosu volumena moždanog tkiva i endokranijalnog volumena“ za koji je 2012. godine dobila Dekanovu nagradu.

2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, koji uspješno završava s odličnim uspjehom 2018. godine. Pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izrađuje doktorsku disertaciju naziva “Učinak perinatalne hipoksijsko-ishemijske encefalopatije na projekcijske putove moždanog debla kod nedonoščeta“, koju je obranila u veljači 2018. godine i stekla titulu doktorice znanosti. Područje njenog znanstvenog djelovanja je temeljna medicina – neuroznanost, a uže područje rada je neuroanatomija čovjeka, razvojna neuroznanost te klinička medicina – neuroimaging i neurokirurgija.

Znanstveni rad obavlja na Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava i  Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, u Odsjeku za slikovni prikaz mozga, Odsjeku za razvojnu neuroznanost te Laboratoriju za eksperimentalnu neurokirurgiju. Od 2017. suradnica je na Europskom projektu Neurokirurški robot – NERO, suradnja KB Dubrava, INETEC-a i Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Od 2020. godine suradnica na projektu Zaklade Adris Analiza primjene robotskog sustava za stereotaktičnu neuronavigaciju, voditelj prof.dr.sc. Darko Chudy te Upravljački model za autonomno kretanje i pozicioniranje neuronavigacijskog robotskog sustava, voditelj doc.dr.sc. Marko Švaco. Od 2021. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Duboka mozgovna stimulacija u bolesnika s poremećajem svijesti: potencijalni prediktivni čimbenici i strukturalne promjene mozga, voditelj prof.dr.sc. Darko Chudy.

Do ožujka 2023. ima ukupno 46 publikacija, 63 sažetka na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te nekoliko nastavnih tekstova. Službeni je prevodioc i koautor udžbenika Anatomija čovjeka, Medicinska naklada, 2018. Koautor je poglavlja Deep Brain Stimulation for Treatment Patients in Vegetative State and Minimally Conscious State stručne knjige, Neurophysiology in Neurosurgery: A Modern Approach u 2020. godini.

U travnju 2017. godine postala je stipendistica nacionalnog programa „Za žene u znanosti“ za tekuću godinu. U svibnju 2017.godine dobitnica je stipendije Future Leaders Woman in Adria. U 2018. godini dodijeljena joj je Dekanova nagrada za najuspješnijeg doktoranda sa obranjenom doktorskom disertacijom, područje Neuroznanost, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uz razdoblju od 2017. do 2020. bila je suradnica je u nastavi na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom rada na Zavodu za anatomiju u potpunosti je ovladala metodom anatomske sekcije cjelokupnog ljudskog tijela, kao i metodama pripreme kadavera za sekciju. Usavršila se u regionalnoj sekciji glave i vrata, a posebice ljudskog mozga. 2021. izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača anatomije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te u naslovno zvanje poslijedoktorand na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 2022. izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  polje temeljne medicinske znanosti-anatomija na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

U siječnju 2023. godine stekla je službenu diplomu stereotaktične i funkcijske neurokirurgije dodijeljenu od strane edukacijskog odbora Europskog društva za stereotaktičnu i funkcijsku neurokirurgiju (ESSFN) nakon završenih osam modula u razdoblju od 4 godine i postala jedini neurokirurg u Hrvatskoj koji je stekao tu diplomu.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog neurokirurškog društva, European Association of Neurosurgical Societies (EANS), World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (WSSFN),

European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN), Hrvatskog društva anatoma, histologa i embriologa, Hrvatskog društva za neuroznanost, Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Aktivno se služi engleskim jezikom, pasivno njemačkim jezikom.

Ostali stručnjaci odjela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Nikolina Sesar

Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli. Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava

Sergej Mihailovič Marasanov

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine. Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje

Domagoj Gajski

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije

Mia Jurilj Sajko

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija. Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri

Ante Rotim

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske

Petar Marčinković

Dr. Petar Marčinković, spec.  neurokirurg Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2013. godine), a potom i pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu (2013.-2014.) zapošljava se kao doktor medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je ujedno dodatno educiran i certificiran u naprednom održavanju života