Zaštita privatnosti - Neurospine

Zaštita privatnosti

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine te se odredbe iste primijenjuju u svim državama članicama pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Vaša privatnost nam je važna.

Stoga, ovim putem Specijalna bolnica NEUROSPINE daje osnovne informacije o vrsti podataka i svrsi u koju ih prikupljamo, načinu njihove obrade i zaštite, kao i pravima koja Vam prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka pripadaju.

Osobni podatak

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), odnosno pojedinca koji se može izravno ili neizravno identificirati (primjerice; ime i prezime, identifikacijski broj, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha i način prikupljanja osobnih podataka

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Specijalnoj bolnici NEUROSPINE, bilo registracijom odnosno ispunjavanjem kontakt obrasca, bilio korištenjem Internet stranice ili slanjem e-maila. Prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja.

Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Specijalna bolnica NEUROSPINE će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva na način da se prikupljaju samo nužni, osnovni podaci, koji su potrebni za ispunjenje naših obveza te pružanja zatraženih usluga, a sve u skladu s načelima zaštite osobnih podataka poput načela privatnosti, ograničenja obrade, zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka itd.

Zaštita osobnih podataka

Svi se podaci o korisnicima naših usluga strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Specijalne bolnice NEUROSPINE i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Naši informatički sustavi su tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubitka ili brisanja istih.

Prava ispitanika

Opća uredba, osim što regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, utvrđuje i prava koja ispitanik može ostvariti.

Vaša su prava na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka slijedeća:

Pravo na pristup  – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati Specijalnu bolnicu NEUROSPINE te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.

(članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na ispravak – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja zatražiti njihov ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti. (članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je Specijalna bolnica NEUROSPINE nezakonito obradila ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade i sl. uzimajući u obzir da ne postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zbog javnog interesa u području javnog zdravlja i sl.

(članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na ograničenje obrade – od Specijalne bolnice NEUROSPINE može se zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.

(članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke, koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

(članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na prigovor  – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.

(članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

(članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, na ovoj stranici omogućeno je ostvarivanje navedenih prava preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom u sjedište Specijalne bolnice NEUROSPINE na adresi Zharova 3, 10000 Zagreb.

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup

Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje

Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

Zahtjev za ostvarivanje prava na prenosivost podataka

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor

Ako smatrate da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka imate pravo na podnošenje pritužbe. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade

Specijalna bolnica NEUROSPINE

OIB 84242053581

Zaharova 3

10000 Zagreb

www.poliklinika-neurospine.hr

Službenik za obradu osobnih podataka

Tihana Kolar, bacc. med.techn.

info@poliklinika-neurospine.hr