Neurokirurgija

Tim svakom bolesniku pristupa individualno s naglaskom naholistički pristup, točnije postavljanje dijagnoze i izbor optimalne metode liječenja s obzirom na opće stanje, kliničku sliku, neurološki status i nalaze neuroradioloških pretraga bolesnika. Ako je potrebno, neurokirurški tim primjenjuje minimalno invazivne dijagnostičko/terapijske zahvate (dijagnostička/terapijska spinalna intervencija).
Minimalno invazivni dijagnostički i terapijski jednodnevni zahvati u lokalnoj anesteziji otkrivaju uzroke i liječe bolove vratne (cervikalne), grudne (torakalne), slabinske (lumbalne) i križne (sakralne) kralješnice i posljedične bolove u udovima (ekstremitetima).

Minimalno invazivne dijagnostičke intervencije uključuju:

 • Anesteziranje malih (fasetnih) zglobova kralješaka
 • Anesteziranje sakroilijakalnog zgloba (SI zglob)
 • Stimulacijska diskografija

Minimalno invazivne terapijske intervencije uključuju:

 • Epiduralnu steroidnu injekciju (ESI)
 • Transforaminalnu epiduralnu steroidnu injekciju (TFESI)
 • Perkutanu lumbalnu dekompresiju diska (PLDD)

Neurokirurški tim educiran je i izvodi minimalno invazivne zahvate i operacije na kralježnici.

Operacijski postupci uključuju:

 • Operacije hernija vratnog (cervikalnog) intervertebralnog diska prednjim pristupom uz fuziju i/ili instrumentaciju (ACDF)
 • Operacije slabinskog intervertebralnog diska upotrebom operacijskog mikroskopa (mikrodiskektomije)
 • Operacije slabinskog intervertebralnog diska upotrebom sistema tubularne retrakcije mišića + operacijskog mikroskopa (MET-RX metoda)
 • Operacije lateralne i centralne stenoze spinalnog kanala (interlaminektomija, hemilaminektomija, Young-ova laminoplastika, laminektomija)
 • Operacije iskliznuća (spondilolisteze) slabinskih kralješaka, nestabilnog segmenta slabinske kralješnice i tzv. Sindroma neuspješne operacije slabinske kralješnice (eng. “Failed back surgery sydrome”) koje se rješavaju stabilizacijskim instrumentiranim operacijskim tehnikama.

Naš stručni tim

Prof. dr. sc.
Krešimir Rotim

dr. med., spec. neurokirurgije

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Izv. prof. dr. sc.
Tomislav Sajko

dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Dr. med.
Ante Subašić

dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Doc. dr. sc.
Ivan Škoro

dr. med, spec. neurokirurgije

Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od 2010. godine. Uže područje interesa mu je kirurgija vratne i slabinske kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize.

Doc. dr. sc.
Boris Božić

dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.