Anesteziologija i liječenje boli - Neurospine

Anesteziologija i liječenje boli

Iz domene specijalnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine stručnjaci Specijalne bolnice Neurospine pružaju najsuvremenije farmakološke i nefarmakološke metode u liječenju i suzbijanju boli.

Koštano-zglobni kronični i akutni bolovi, kronične i akutne križobolje, neuropatski bolovi, kronični i akutni bolovi kod malignih bolesti

Najčešće dijagnoze

Farmakoterapija

  • Peroralna, parenteralna, transkutana terapija bolova.
  • Suportivna terapija karcinomskih bolesnika

Nefarmakološko liječenje

  • TENS
  • Akupunktura

Minimalno invazivno liječenje boli

  • Blokada trigger točki
  • Pojedinačna blokada zglobova
  • Epiduralna primjena steroida (transforaminalni, interlaminarni i kaudalni pristup)
  • Blok ganglija stelatuma
  • Blokada SI zgloba
  • Regionalne kontinuirane tehnike suzbijanja bolova

Naš stručni tim

Dr. med.
Željko Ivanec

dr. med., reanimatologije i intezivne medicine, spec. anesteziologije

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Diplomirao je 1981. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1993. specijalizirao anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Dr. med.
Inga Mladić Batinica

dr. med., reanimatologije i intezivne medicine, spec. anesteziologije

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja; uža specijalizacija intenzivna medicina. Član Europskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (ESAIC), Hrvatskog društva za intenzivno liječenje (HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta (HDZODP), Udruge Tomislav Halapir za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.

Dr. sc.
Tihana Magdić Turković

dr. med., reanimatologije i intenzivnog liječenja, spec. anesteziologije, subspecijalist intenzivne medicine

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Subspecijalist intenzivne
medicine. Akupunkturolog. Član Europskog udruženja anesteziologa (ESA) i Europskog udruženja za regionalnu anesteziju (ESRA). Predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Područja interesa su regionalna anestezija i
liječenje boli.

Dragan Mihaljević

spec. anesteziologije

Dr. Dragan Mihaljević pridružuje se našem timu kao anesteziolog i ekspert u liječenju akutne i kronične boli, neinvazivnim i invazivnim postupcima. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2012. godine, položenog stručnog ispita 2013. godine i rada u ambulanti obiteljske medicine, 2014. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Zagrebu na Klinici za