Stručnjaci / Tomislav Sajko

Izv. prof. dr. sc.
Tomislav Sajko

dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1997., a 2001. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice”, Zagreb. Doktorsku disertaciju obranio je 2006., a specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2007.godine od kad radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2008. godine izabran je za znanstvenog suradnika pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok 2011. biva izabran za višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2016 godine. Intenzivno se usavršavao u inozemstvu kao stipendist Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Od 2008 – 2009. boravio na stručnom usavršavanju iz neurokirurškog liječenja epilepsije u Klinici za neurokirurgiju Sveučilista u Bonn-u, pod vodstvom prof. dr. sc. Johannes Schramm.

Ispit Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS) /Udruge Medicinskih specijalista Europe (UEMS), polaže početkom 2010. te je trenutno jedini neurokirurg u Hrvatskoj s tim položenim ispitom.
Objavio je 70 stručnih i znanstvenih radova od kojih je 13 originalnih radova u časopisima citiranim u Current Contents, te 16 radova u Scopus i 6 radova u SCI-Expanded. Koautor je nastavnog udžbenika – Neurokirurgija te je jedan je od osnivača i tajnik Udruge neurokirurga jugoistočne Europe ( SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju.

Ostali stručnjaci odijela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Ivan Škoro

Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od 2010. godine. Uže područje interesa mu je kirurgija vratne i slabinske kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.