Artroskopska kirurgija, kirurgija kroz ključanicu - Neurospine

Artroskopska kirurgija, kirurgija kroz ključanicu

Artroskopija je vrsta endoskopskog kirurškog zahvata, koji se koristi za dijagnozu i liječenje problema sa zglobovima.

Najčešće se koristi na koljenu, gležnju, ramenu, laktu, ručnom zglobu i kuku.

Instrument koji se koristi u artroskopiji je vrlo malen, pa su potrebni mali rezovi u koži. To znači da ova metoda ima neke prednosti u odnosu na tradicionalne „ otvorene zahvate“ odnosno:

  • manje bolova nakon operacije
  • brže zaraštanje
  • manji rizik infekcije
  • često se otpušta pacijenta kući istog dana
  • pacijent se obično brže vraća svakodnevnim aktivnostima

Kako se izvodi artroskopija – priprema za zahvat

Prije zahvata treba izvršiti potrebne pretrage. One uključuju procjenu općeg stanja pacijenta, kojemu se također daju sve relevantne informacije, kao što su:

  • što i kada jesti i piti na dan zahvata
  • da li treba prestati uzimati ili uzeti lijekove prije zahvata
  • koliko traje oporavak nakon zahvata
  • da li je potrebna rehabilitacija nakon zahvata

Kirurški tim će objasniti prednosti i rizike artroskopije. Također ćete trebati potpisati izjavu da pristajete na zahvat, te da ste upoznati i razumijete što zahvat predstavlja, uključujući i njegove rizike.

Postupak

Artroskopija se obično vrši u općoj anesteziji, premda se ponekad koristi spinalna ili lokalna anestezija. Vaš anesteziolog će Vam objasniti koji tip anestezije Vama najviše odgovara. U nekim slučajevima pacijent može odlučiti koju anesteziju želi. U slučaju lokalne anestezije zglob se umrtvljuje i bol se ne osjeća. Ipak se može osjećati nešto tijekom zahvata, kao npr. blagi osjećaj potezanja, dok kirurg radi na zglobu.

Koža nad bolesnim zglobom očisti se dezinfekcijskom tekućinom, potom se napravi mali rez u koži dug nekoliko milimetara , kroz koji se uvuče artroskop (tanka metalna cjevčica sa svjetlom i kamerom na jednom kraju).

Napravi se jedan ili više dodatnih rezova, kako bi se uvukla sonda ili neki drugi tanki instrument. Ponekad se zglob puni sterilnom tekućinom, da bi se proširio, što olakšava kirurgu pregled. Artroskop šalje slike na video ekran ili okular, što omogućava kirurgu pogled unutar zgloba.

Osim što može pregledati unutrašnjost zgloba, kirurg može po potrebi odstraniti svo neželjeno tkivo ili popraviti oštećene dijelove, uz pomoć sićušnih kirurških instrumenata, koji se uvuku kroz dodatne rezove.

Nakon zahvata odstranjuje se artroskop i svi dodatni instrumenti, kao i sva suvišna tekućina u zglobu. Rezovi se obično zatvaraju specijalnom trakom ili šavovima i prekriju sterilnom gazom.Artroskopija  obično traje između 30 minuta i dva sata, ovisno o tipu zahvata. Pacijent može ići kući isti dan ili sljedećeg dana.

Oporavak nakon artroskopije

Vrijeme oporavka nakon artroskopije ovisi o tretiranom  zglobu i specifičnosti samog zahvata.

Često je moguće vratiti se poslu i lakšim fizičkim aktivnostima kroz nekoliko tjedana, ali zahtjevnije fizičke aktivnosti kao što je dizanje tereta ili sport možda neće biti moguće nekoliko mjeseci. Vaš kirurg ili liječnički tim će Vas informirati koliko će trajati očekivani oporavak i koje radnje treba izbjegavati do potpunog oporavka.

Ukoliko primijetite neke od niže navedenih komplikacija tijekom oporavka, tražite savjet Vašeg liječnika opće prakse ili kirurškog tima.