Željko Ivanec - Neurospine
Stručnjaci / Željko Ivanec

Dr. med.
Željko Ivanec

dr. med., reanimatologije i intezivne medicine, spec. anesteziologije

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Diplomirao je 1981. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1993. specijalizirao anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Od 1984. do 1989. radio je kao liječnik Hitne medicinske pomoći, Čakovec i Zagreb.
Od 2007. radi kao voditelj ambulante za liječenje boli i dnevne bolnice Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 2004. do 2017. pohađao je više godišnjih tečajeva, kongresa i doedukacije iz područja liječenja boli. 2003. završio je tečaj regionalne anestezije, ESRA, u Innsbrucku, Austrija. 2001. završava poslijediplomski tečaj iz transfuzijske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. završava poslijediplomski tečaj iz intenzivne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1993. završava tečaj akupunkture u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 2010. do 2017. bio predavač na poslijediplomskim tečajevima iz područja boli, ginekologije i otorinolaringologije. Dr. Željko Ivanec obavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova.
U razdoblju od 1991. od 1994. sudjelovao je u Domovinskom ratu kao pripadnik Saniteta.

Ostali stručnjaci odjela

Inga Mladić Batinica

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja; uža specijalizacija intenzivna medicina. Član Europskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (ESAIC), Hrvatskog društva za intenzivno liječenje (HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta (HDZODP), Udruge Tomislav Halapir za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.

Tihana Magdić Turković

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Subspecijalist intenzivne
medicine. Akupunkturolog. Član Europskog udruženja anesteziologa (ESA) i Europskog udruženja za regionalnu anesteziju (ESRA). Predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Područja interesa su regionalna anestezija i
liječenje boli.

Dragan Mihaljević

Dr. Dragan Mihaljević pridružuje se našem timu kao anesteziolog i ekspert u liječenju akutne i kronične boli, neinvazivnim i invazivnim postupcima. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2012. godine, položenog stručnog ispita 2013. godine i rada u ambulanti obiteljske medicine, 2014. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Zagrebu na Klinici za