Stručnjaci / Tomislav Čengić

Dr. sc.
Tomislav Čengić

dr. med., spec. ortopedije i traumatologije

Specijalist ortopedije i traumatologije.
Fellow RNOH London, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Fellow Universitätspital Basel, Švicarska.
Dobitnik državne nagrade RH “Faust Vrančić” za inovacije u ortopediji.

Tomislav Čengić specijalist je ortopedije i traumatologije s užim interesom rekonstruktivne kirurgije i traumatologije donjih ekstremiteta.
Specijalistički staž pohađa od 2011. godine, u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu te Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, nakon čega polaže specijalistički ispit iz ortopedije i traumatologije. Od 2010. godine liječnik je Rukometnog kluba Zagreb te Hrvatske rukometne reprezentacije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci završio je 2009. godine te je, nakon stručnog staža provedenog u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, položio stručni ispit.

Usavršavajući se u inozemstvu 2016. godine boravi u London Sarcoma Unit, Royal National Orthopaedic Hospital, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, pod mentorstvom prof. Willa Astona. 2014. boravi kao klinički i istraživački suradnik u Klinici za ortopediju i traumatologiju, Universitätspital Basel, Švicarska, pod mentorstvom prof. Geerta Pagensterta, te kao suradnik u Bone & Soft Tissue Sarcoma Centre, Universitäs-Kinderspital beider Basel, Švcarska, pod mentorstvom prof. Fritza Heftija. 2008. boravi na Odjelu za hitnu i intenzivnu medicinu, Hyogo Medical College, Japan, u sklopu međunarodne studenske razmjene.
Kirurške vještine usavršava u sklopu brojnih tečajeva trajne medicinske edukacije: 2017. – 14th International Course of Arthroscopic Techniques, Medicinski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija; 2016. – Stryker Gamma3 and T2 Locking Nailing Course, University Hospital, Strasbourg, Francuska; 2015. – Soft Tissue, Bone, and Skin Malignancies, Weill Cornel and Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Salzburg, Austrija; 2015. AOTrauma Course- Approaches & Osteosynthesis, School of Medicine Graz, Institute of Anatomy, Graz, Austrija; 2014. – 4th Advanced Knee Surgery Basel, Institute of Anatomy, University of Basel, Švicarska; 2013. – EFORT Instructional Course: Joint Preserving Surgery of the Lower Extremity, Basel, Švicarska; 2013. – Trends in Total Hip Replacement, Amsterdam, Nizozemska; 2013. – AO Trauma Course- Advances in Operative Fracture Management, Zagreb; 2011. – Sports Medicine Symposium, The Harvard Medical School, Boston, SAD.
Dobitnik je brojnih stipendija te nagrada za inovacije u medicini. 2015. godine dodijeljena mu je Državna nagrada tehničke kulture RH “Faust Vrančić” za 3D rekonstruktivni implantat zdjelice izrađen po mjeri pacijenta trodimenzionalnim titanskim sinteriranjem. 2015. godine dobitnik je American-Austrian Foundation Fellowship. 2014. godine dobiva Musculoskeletal Tumor Fellowship. 2003.-2009. godine dobitnik je stipendije Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za osobito nadarene studente. 2006. godine dodijeljeno mu je Priznanje Rektora Sveučilišta u Rijeci, a 2005. godine Priznanje Medicinskog fakulteta u Rijeci.

2014. godine završio je Specijalistički poslijediplomski studij ortopedije i traumatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a trenutno je u postupku stjecanja doktorata znanosti. Od 2014. godine član je Osteoarthritis Research Centre Basel s temom istraživanja “Uloga matičnih stanica subhondralne kosti u koštanom remodeliranju”. Predavač je na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu. Mentor je na više diplomskih radova. Autor je 3 knjige i preko 20 znanstvenih i stručnih radova. Član je uredništva medicinskog znanstvenog časopisa Acta Clinica Croatica. Član je Hrvatskog ortopedskog društva, Hrvatske udruge ortopeda i traumatologa, Osteoarthritis Research Centre Basel, EFORT-a (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology), ESSKA-a (The European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), te SICOT-a (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie).

Ostali stručnjaci odijela

Tomislav Vlahović

Završio Medicinski fakultet u Zagrebu. Sudjeluje u radu liječničke službe HNS-a, a liječnik je i seniorske nogometne reprezentacije Hrvatske. Također je član zdravstvene komisije hrvatskog nogometnog saveza.

Mislav Jelić

Specijalist ortopedije i subspecijalist traumatologije, višestruko međunarodno nagrađivani stručnjak za liječenje bolesti koljena. Posjeduje višegodišnje iskustvo bavljenja ugradnjom endoproteza koljena.