Ilda Bećirević - Neurospine
Stručnjaci / Ilda Bećirević

mag.med.techn.
Ilda Bećirević

mag. med. techn.


Rođena 18.08.1993. u Zagrebu.

U Zagreb upisujem srednju medicinsku školu Mlinarska koju završavam 2012.god.
Po završetku srednje škole pripravnički staž obavljam u KBC Zagrebu na Klinici za plućne bolesti Jordanovac.
Nakon položenog stručnog ispita zapošljavam se u istoj Klinici na Zavodu za rijetke tumore pluća i sredoprsja. Pet godina provodim na odjelu te kasnije započinjem svoj put u dnevnoj bolnici istog zavoda.

Paraleno uz rad upisujem prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kojeg završavam 2019. god. Istraživačim radom na temu Intervencije medicinske sestre kod bolesnika oboljelog od karcinoma pluća liječenog “pametnim lijekovima”.

Motivirajuća daljnjim radom na sebi uz želju i podršku najbližih upisujem 2020. god. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo diplomski studij smjer sestrinstvo koji uspješno završavam 2022. Sa temom Kvaliteta života oboljelih od raka pluća.

U siječnju 2023. god. svoj novi radni put započinjem u Specijanoj bolnici Neurospine.