Vladimir Kalousek - Neurospine
Stručnjaci / Vladimir Kalousek

Vladimir Kalousek

dr. med., FEBNI, spec. radiologije

Član Europskog Odbora za neurointervencije ( EBNI ) , predsjedavajući Istočno Europske sekcije pri Europskom društvu za minimalno invazivnu neurološku terapiju.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završava 2003. godine , a 2004. godine postaje znanstveni novak na Klinici za kirurgiju «Sestara Milosrdnice» u trajanju od 2 godine pa potom kreće s specijalizacijom iz radiologije čiji specijalistički ispit polaže 2010. godine.
Odmah nakon polaganja ispita kreće s subspecijalizacijama iz intervencijske radiologije i neuroradiologije. Usavršavanje iz polja neurointervencijske radiologije kreće u inozemstvu prvo kod prof.Miloševića u Ljubljani , pa potom kod prof.Hauseggera u Klagenfurtu.

2012. godine dobiva fellowship kod prof. Moreta u Parizu, Beaujon bolnica. Tijekom tog vremena aktivno sudjeluje u znanstvenom radu te je među inima koautor publikacije koja izlazi u Journal of neurointerventional surgery : Samaniego EA, Kalousek V, Abdo G, et al. Preliminary experience with Precipitating Hydrophobic Injectable Liquid (PHIL) in treating cerebral AVMs , pri British Medical Journalu.

Također aktivno sudjeluje s kongresnim izlaganjima na najprestižnijim kongresima iz polja neurointervencije ( LINNC 2013. do sad, ESMINT 2013. do sad). Član je europskog društva za minimalno invazivnu neurološku terapiju ( ESMINT ), Hrvatskog društva za radiologiju, dopresjednik Hrvatskog društva za endovaskularnu i neurovaskularnu kirurgiju.