Vanja Bašić Kes - Neurospine
Stručnjaci / Vanja Bašić Kes

prof. dr. sc.
Vanja Bašić Kes

dr. med, spec. neurolog

Radi kao specijalist neurologije, pročelnica je Katedre za neurologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu te Specijalist neurolog u KBC „Sestre milosrdnice“ i na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Završila je matematičko – informatički obrazovni centar u Zagrebu (XV. gimnaziju), a 1995. Poslijediplomski stručni studij „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij „Klinička neurologija“ završila je 1998. na Medicinskom fakultetu, također, u Zagrebu. Postaje doktorica znanosti u području medicinskih znanosti 1999. godine. Svoje usavršavanje nastavlja na: Educational course „Stroke prevention“, Varšava, Poljska (2001.), Teaching course „EC IFNC Regional EMNG Refresher Course“, Ljubljana, Slovenija (2001.), Teaching course „Botulinum toxin treatment and evoked Potentials“, Lublin, Poljska (2001.), Fellowship, Weill Cornell College, American-Austrian Foundation, Salzburg, Austrija (2005.), Fellowship, King’s College Hospital, London, Velika Britanija (2007.).

Autor je brojnih priručnika te stručnih, znanstvenih i umjetničkih radova objavljenih u posljednjih pet godina (najviše 5 radova). Također, autor je i sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta: multipla skleroza, bol, neuroimunologija, moždani udar, glavobolja i druga bolna stanja. Glavni je ispitivač u brojnim kliničkim ispitivanjima s područja neurologije i član uredničkog odbora Acta Clinica Croatica. Profesionalni vrhunac profesorice Bašić Kes je osnivanje jedinstvenog referentnog centra za neuroimunologiju i neurogenetiku i referentnog centra za liječenje akutne i kronične boli u Hrvatskoj pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, koji uspješno djeluju u sklopu Klinike za neurologiju, KBC „Sestre Milosrdnice“.