Sanja Tomasović - Neurospine
Stručnjaci / Sanja Tomasović

doc. dr. sc.
Sanja Tomasović

dr. med., spec. neurologije

Dos.dr.sc.Sanja Tomasović, specijalistica neurologije u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Predstojnica Klinike. Docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Član Hrvatskog neurološkog društva.

Završila je Osnovnu školu Augustin Harambašić u Zagrebu i osnovnu muzičku školu Pavao Markovac u Zagrebu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Polaže državni ispit i završava poslijediplomski studij „Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija s hepatologijom“. Obavila je specijalistički staž iz Kliničke neurologije, položila je specijalistički ispit iz Kliničke neurologije i završila Tečaj za utvrđivanje moždane smrti. Sudski vještak je za neurologiju te je izabrana u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane Neurologija u Katedri za neurologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Stekla je titulu doktor medicinskih znanosti i izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanost prema Odluci Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva. Također je izabrana i u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranta znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija u Katedri za neurologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ponovno je izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija u Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, nastavna baza KB „Sveti Duh“, Zagreb. Tečno govori engleski i njemački jezik.