Petar Marčinković - Neurospine
Stručnjaci / Petar Marčinković

Dr.
Petar Marčinković

spec. neurokirurgije

Dr. Petar Marčinković, spec.  neurokirurg

Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2013. godine), a potom i pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu (2013.-2014.) zapošljava se kao doktor medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je ujedno dodatno educiran i certificiran u naprednom održavanju života (ALS), naprednim mjerama održavanja života djece i novorođenčadi (EPLS) te zbrinjavanju ozlijeđenih osoba (ITLS). 2015. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava (Zagreb) gdje je suradnik na europskom projektu NERO (Neurokirurški robot) – suradnja KB Dubrava, INETEC-a i Fakulteta strojarstva i brodogradnje; RONNA projektu (Robotska neuronavigacija) – suradnja KB Dubrava te Fakulteta strojarstva i brodogradnje; projektu Zaklade Adris Analiza promjene robotskog sustava za stereotaktičnu neuronavigaciju. Specijalizaciju je završio 2021. godine otkad radi kao specijalist neurokirurgije na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava.2018. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanosti te je trenutno u procesu izrade doktorske disertacije Utjecaj duboke mozgovne stimulacije na strukturalne promjene središnjeg živčanog sustava i krvno-moždane barijere u bolesnika s Parkinsonovom bolesti (mentor: prof. dr. sc. Darko Chudy).

Tijekom specijalizacije i po završetku specijalističkog usavršavanja pokazuje interes za spinalnu neurokirurgiju te neuromodulaciju i liječenje boli radi čega se dodatno educira iz navedenih područja (edukacija iz spinalne neurotraumatologije, Odjel neurokirurgije, Opća bolnica Zadar, 2021.; minimalno invazivno liječenje i neuromodulacija boli na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Osijek, 2022.; usavršavanje iz područja kompleksne spinalne kirurgije u Department of Neurosurgery, King’s College Hospital, London, UK, 2022.-2023.). Završio je sve tečajeve Europskog udruženja neurokirurških društava (European Association of Neurosurgical Societies – EANS). Uspješno je položio pismeni ispit Europskog udruženja neurokirurških društava te posjeduje osnovnu EUROSPINE diplomu. 

Do travnja 2023. ima 8 publikacija te više sažetaka na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog Društva, Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS).

Ostali stručnjaci odjela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Nikolina Sesar

Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli. Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava

Sergej Mihailovič Marasanov

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine. Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje

Domagoj Gajski

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije

Marina Raguž

Znanstveni rad započela je kao studentica 2010. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Odsjeku za slikovni prikaz mozga te pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izradila znanstveni rad naslova „Postnatalne promjene u odnosu volumena moždanog tkiva i endokranijalnog volumena“ za koji je 2012. godine dobila Dekanovu nagradu. 2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na

Mia Jurilj Sajko

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija. Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri

Ante Rotim

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske