Mia Jurilj Sajko - Neurospine
Stručnjaci / Mia Jurilj Sajko

Dr.med.
Mia Jurilj Sajko

spec. neurokirurgije

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija.

Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu te kao asistent u okviru izbornog predmeta ”Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava” pri Edukacijsko-Rehabilitacijskom Fakultetu u Zagrebu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine.

Tijekom studija aktivna sudionica udruga EMSA (European Medical Students Association) te CROSS (Croatian Students Summit). Kao članica Studentske Sekcije Hrvatskog Liječničkog Zbora aktivno sudjeluje u organizaciji brojnih projekata.

U travnju 2017. godine završila je obvezni staž za doktore medicine pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb te položila državni ispit za doktore medicine pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Od 2017. do 2019. radi kao doktorica hitne medicinske pomoći u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije te paralelno radi kao predavač stručnih predmeta Pedijatrija te Klinička medicina u Školi za primalje Zagreb.

Članica je SeENS-a (Southeast Europe Neurosurgical Society) te HDML (Hrvatskog Društva Mladih Liječnika pri Hrvatskom Liječničkom Zboru) gdje vrši funkciju tajnika društva. U veljači 2022. izabrana je za službenu liječnicu ženske rukometne reprezentacije.

Od 2020. godine suradnica na projektu „Uspostava inovativne kategorije biomarkera tumora i krvnih ugrušaka mozga pomoću analize sfingolipidomskog profila“.

Položeni međunarodno priznati (European Resuscitation Council) certifikati ALS (Advanced Life Support) te ILS (Immediate Life Support).

Koautorica je 6 znanstvenih radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Koautor 5 kongresnih sažetaka (na međunarodnim i domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem) te autor više postera na međunarodnim i domaćim skupovima.

Ostali stručnjaci odjela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Nikolina Sesar

Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli. Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava

Sergej Mihailovič Marasanov

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine. Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje

Domagoj Gajski

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije

Marina Raguž

Znanstveni rad započela je kao studentica 2010. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Odsjeku za slikovni prikaz mozga te pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izradila znanstveni rad naslova „Postnatalne promjene u odnosu volumena moždanog tkiva i endokranijalnog volumena“ za koji je 2012. godine dobila Dekanovu nagradu. 2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na

Ante Rotim

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske

Petar Marčinković

Dr. Petar Marčinković, spec.  neurokirurg Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2013. godine), a potom i pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu (2013.-2014.) zapošljava se kao doktor medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je ujedno dodatno educiran i certificiran u naprednom održavanju života