Marina Zmajević Schönwald - Neurospine
Stručnjaci / Marina Zmajević Schönwald

dr. sc.
Marina Zmajević Schönwald

dr. med., spec. neurologije

Nakon studija medicine specijalizira neurologiju. Radi kao neurolog liječeći bolesnike s teškim cerebrovaskularnim poremećajima unutar Odjela intenzivne skrbi Klinike za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice”.

Marina Zmajević Schönwald rođena je u Zagrebu, gdje nakon Matematičke gimnazije završava Medicinski fakultet 1990. god. Tijekom studija dobiva Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija specijalizira neurologiju, te radi kao neurolog liječeći bolesnike s teškim cerebrovaskularnim poremećajima unutar Odjela intenzivne skrbi Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice”.

Od 1999.-2002. god. se educira iz elektromioneurografije unutar Klinike za neurologiju KBC Zagreb, te Instituta za diabetes i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, gdje se uže bavi dijagnostikom i liječenjem kroničnih bolnih sindroma, a osobito dijagnostikom neuropatije te kroničnom i neuropatskom boli.

Svoje znanje usavršava u inozemstvu na edukacijama Internacionalne federacije kliničke neurofiziologije (International Federation of Clinical neurophysiology) : elektromioneurografija u neuropatskim poremećajima (J Kimura- 2001. god. u Londonu), neurofiziološka dijagnostika i pristup bolesnicima s bolnim sindromima (2002. god. – u Vancouveru), neurofiziološka dijagnostika u razlikovanju motoričke i senzoričke neuropatije i radikulopatije (2003. god. – u Helsinkiju i 2004. –u Parizu).

Od 2006. god. nadzire provođenje kliničkih studija za farmakološku terapiju bolnih neuropatija i polineuropatskih poremećaja (Med Uni Heidelberg, u Heidelbergu). Tijekom 2007. godine polaže ispite unutar modula za klinička ispitivanja poslijediplomskog studija Vienna School of Clinical Research (Med Uni Vienna u Beču). Godine 2010. educira se unutar Klinike za neurologiju KBC Zagreb iz tehnika evociranih potencijala potrebnih za neurofiziološku dijagnostiku poremećaja kralješnične moždine i moždanih putova.

Od 2010-2013. god. prolazi trogodišnju edukaciju intraoperacijske neurofiziologije (International Society of Intraoperative Neurophysiology, Basel) uz radnu praksu intraoperacijske neurofiziologije unutar neurokirurških klinika Uni Med Bellvitge (2013. god.-Barcelona.) i AKH Med Uni Wien (2014. god.-Beč). Doktorsku disertaciju brani iz istog znanstvenog i stručnog područja unutar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je izabrana u zvanje znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz polja kliničke medicinske znanosti.

Radi kao pročelnik Kliničke jedinice za intraoperacijsko neurofiziološko motrenje koja prati neurološke funkcije te mapira mozak bolesnika za vrijeme operacija unutar Klinike za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“. U znanstvenoj aktivnosti autor je pet radova u Current Contents indesksiranim časopisima, poglavlja u knjigama i udžbenicima, radova unutar SciExp i Index med baza podataka, te niza sažetaka internacionalnih kongresnih radova, publikacija i monografija. Govori, piše i radi s pacijentima unutar njemačkog i engleskog govornog područja.