Josip Subašić - Neurospine
Stručnjaci / Josip Subašić

Josip Subašić

bacc. physioth., DNS terapeut

Rođen 26. Studenog 1988. u Livnu, BiH. Završava srednju zdravstvenu školu u Splitu, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar. Upisuje 2009. stručni studij fizioterapije, a diplomira u veljači 2013.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu s temom završnog rada “Operacija hernije lumbalnog diska i rehabilitacija nakon operacije”. Pripravnički staž odrađuje od rujna 2013. do rujna 2014. u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Jadran”. Od ožujka 2014. do ožujka 2015. radi kao zamjena u KBC Split. Od kolovoza 2017. radi kao fizioterapeut Klinike za reumatologiju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC “Sestre milosrdnice” te istovremeno od listopada 2017. kao fizioterapeut Specijalne bolnice Neurospine. U veljači 2018. završava tečaj DNS-stupanj A. U svibnju 2018. završava tečaj DNS – stupanj B.