Stručnjaci / Ivan Škoro

Doc. dr. sc.
Ivan Škoro

dr. med, spec. neurokirurgije

Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od 2010. godine. Uže područje interesa mu je kirurgija vratne i slabinske kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 2003., a 2004. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2010. godine. Od 2004. do 2009. godine pohađao je Znanstveni poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju s naslovom „Dugoročni rezultati i učinkovitost laminektomije sa spondilodezom u usporedbi s laminoplastikom u bolesnika s degenerativnom lumbalnom stenozom“ obranio je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2012. godine završio je četverogodišnji stručni tečaj Europskog Neurokirurškog Društva (EANS). Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2014. godine biva izabran za asistenta na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 2018. godine izabran u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima gdje je održao i brojna predavanja. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova od kojih je 9 citirano u JCR/WoSCC-u,SJR/Scopusu i Medline-u. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. 2020 godine je izabran za zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu. Stalni je sudski vještak, član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju i Hrvatskog liječničkog zbora.

Ostali stručnjaci odijela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.