Filip Šimunović - Neurospine
Stručnjaci / Filip Šimunović

Filip Šimunović

bacc. physioth., DNS terapeut

Završio studij fizioterapije pri zdrastvenom veleučilištu u Vukovaru 2015. godine. 2016. godine završava pripravnički staž te isto vremeno volontira u rukumetnom klubu
PPD Zagreb. Od 2017.godine član je Hrvatske muške rukometne reprezentacije te fizioterapeut u nogometnom klubu HNK Cibalia Vinkovci. Stručno se usavršava te završava Maitland level 1 i 2a, DNS modul A i B.

2016. godine odrađuje pripravnički staž u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Brezovica te istovremeno volontira u rukometnom klubu PPD Zagreb. Od 2017. godine član je Hrvatske muške rukometne reprezentacije te volontira u HNK Cibalia u Vinkovcima. 2014. godine završava tečaj “Tu Nai” masaža za autističnu djecu, 2015. godine završava stručni tečaj Maitland-level 1. Od kolovoza 2018. godine zaposlen u specijalnoj bolnici Neurospine.