Dubravka Sajković - Neurospine
Stručnjaci / Dubravka Sajković

Dubravka Sajković

dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Područja interesa su joj bolna stanja kralješnice i mišićno koštanog sustava, postoperativna rehabilitacija, rehabilitacija bolesnika nakon ozljeda te sportska medicina. Član je Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu te Hrvatskog vertebrološkog društva.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2013. g. Po obavljenom pripravničkom stažu u Klinici za traumatologiju radila je kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Zagreb-Zapad i Zagreb-Centar. 2009. godine započela je specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Klinici za traumatologiju Zagreb (od 2010. godine promjena naziva ustanove u KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju).

U tijeku specijalizacije završila je Poslijediplomski specijalistički studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2013. godine položila je specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije i od tada radi kao specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkoj jedinici za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika, Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC Sestre milosrdnice. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova. Trenutno je na doktorskom studiju iz kineziologije (smjer kineziterapija), Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.