Stručnjaci / Ante Subašić

Dr. med.
Ante Subašić

dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomirao 2006., a 2010. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice”, Zagreb. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2016. godine. 2017. godine upisuje postdiplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2014. godine biva izabran za asistenta na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima gdje je održao i brojna predavanja.

Objavio je više stručnih i znanstvenih radova od kojih je 1 citiran u Current Contents te više radova u indeksiranim časopisima. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. Član je više domaćih i međunarodnih stručnig društava: Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju, Hrvatskog liječničkog zbora. Tečno govori, piše i čita engleski te se pasivno služi i njemačkim jezikom.

Ostali stručnjaci odijela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ivan Škoro

Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od 2010. godine. Uže područje interesa mu je kirurgija vratne i slabinske kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.