Stručnjaci / Fadi Almahariq

Doc. dr. sc.
Fadi Almahariq

dr. med., spec. neurokirurgije

Doc. dr. sc. Fadi Almahariq, dr. med. specijalist neurokirurgije.

Rođen je 28. lipnja 1981. god. u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. 2007. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stječe zvanje doktora medicine. Godine 2008. dobitnik je Rektorove nagrade. Pripravnički staž obavio je 2007/2008. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a državni ispit položio je u rujnu 2008.  Specijalistički staž iz neurokirurgije je obavio u Kliničkoj bolnici Dubrava. 2015. godine položio je specijalistički ispit iz neurokirurgije te stječe zvanje specijalist neurokirurgije, od tada je zaposlen kao neurokirurg na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava. Od 2016. godine vanjski je suradnik u nastavi na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveuč̌ilišta u Zagrebu. Kao neurokirurg educirao se te usavršavao u inozemstvu (Berlin, Beč, Amsterdam, Grenoble, Helisinki i London). Boravio je Dodatno se uže educirao i specijalizirao na Klinici za neurokirurgiju King’s College u Londonu, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London te u Beču. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima te je stekao domaće i međunarodno iskustvo u operacijama tumora na mozgu, duboke mozgovne stimulacije, patologije i bolesti kralježničke moždine, operacijsko liječenje protruzija interverteralnih diskova te terapija boli kao i brojne operacije iz područja neurokirurgije. Autor je i koautor više od 20 znanstvenih radova. Aktivno sudjeluje na tri znanstvena projekta, te je dio tima za razvoj neurokirurškog robota Ronna. 2020. godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je stekao zvanje doktora znanosti. Od 2021. godine Znanstveni je suradnik  na Medicinskom fakutetu u Zagrebu te je izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta na sveučilištu u Zagrebu, Edukacijski rehailitacijski fakulteta.

Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost, Europskog i Svjetskog stereotaksijskog i funkcijskog neurokirurškog društva. Od 2018. godine registriran je kao specijalist neurokirurgije u General Medical Council (GMC), Ujedinjeno Kraljevstvo. Aktivno govori Engleski i Arapski jezik.

Ostali stručnjaci odjela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Nikolina Sesar

Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli. Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava

Sergej Mihailovič Marasanov

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine. Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje

Domagoj Gajski

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije

Marina Raguž

Znanstveni rad započela je kao studentica 2010. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Odsjeku za slikovni prikaz mozga te pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izradila znanstveni rad naslova „Postnatalne promjene u odnosu volumena moždanog tkiva i endokranijalnog volumena“ za koji je 2012. godine dobila Dekanovu nagradu. 2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na

Mia Jurilj Sajko

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija. Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri

Ante Rotim

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske

Petar Marčinković

Dr. Petar Marčinković, spec.  neurokirurg Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2013. godine), a potom i pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu (2013.-2014.) zapošljava se kao doktor medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je ujedno dodatno educiran i certificiran u naprednom održavanju života