Neurologija

Neurološko liječenje počinje neurološkim pregledom i ekspertnim mišljenjem. Svaki bolesnik dobiva točan termin neurološkog pregleda te brzo i bez čekanja, odmah ulazi u neurološku ordinaciju u zakazano vrijeme. Bolesniku se pristupa individualno i bez žurbe te se kroz razgovor u relaksirajućoj atmosferi raspravlja o njegovim tegobama.

Klinički neurološki pregled koji potom slijedi usredotočuje se na:

 • Pregled moždanih funkcija, funkcija kralješnične moždine i perifernog živčanog sustava (korjenovi živaca i živci ruku, nogu i trupa)
 • Kliničku procjenu funkcioniranja neurovaskularija tj. Status krvne opskrbe svih dijelova živčanog sustava. Pri tom se posebno razlučuju, liječe i klinički redovito kontroliraju bolesnici koji boluju od cerebrovaskularnih bolesti
 • Uzimanje kliničkog statusa potrebnog za liječenje glavobolje, te bolnih sindroma vezanih uz neurogena oštećenja kralješnične moždine, korijena živaca i perifernog živčevlja

Pregled završava preporukom terapije i potrebnih pretraga. Nalaz se dobiva u pismenom obliku.

Neurofiziološka dijagnostika

Neurofiziološka dijagnostika se provodi na dva načina:

 • Ambulantno unutar ordinacije
 • U posebnim uvjetima operacijske sale kod indiciranih operacijskih zahvata

Ambulantna neurofiziološka dijagnostika

U neurofiziološkoj dijagnostici koristimo najbolje dijagnostičke aparate iz SAD-a uz najnoviju kompjutorsku opremu i software, te različite vrste registracijskih elektroda koje se biraju prema ekspertnom mišljenju i uz sugestiju neurologa uz aktivno sudjelovanje bolesnika.

Elektromiografija EMG

Elektromiografija (EMG) uključuje:

 • EMG mišića ruku, EMG mišića nogu
 • Ciljani EMG mišića vratne, paraskapularne, paravertebralne muskulature
 • Ciljani EMG mišića lica
 • Elektromiografsko EMG praćenje tremora
 • Elektroneurografija ENG jednog živca (motorička vlakna)
 • Ciljani EMG mišića vratne, paraskapularne, paravertebralne muskulature
 • F val
 • H refleks
 • Bulbokavernozni reflex
 • Blink reflex
 • Somatosenzorički evocirani Potencijali (SSEP)
 • Vidni evocirani potencijali (VEP)

Intraoperacijsko neurofiziološko motrenje

Intraoperacijska neurofiziološka praćenja radimo s najnovijom dijagnostičkom opremom iz SAD-a, koja omogućuje kontinuirano i multimodalno praćenje svih dijelova živčanog sustava bolesnika tijekom operacija u neurokirurgiji, ortopediji, vaskularnoj kirurgiji, te tijekom ostalih invazivnih zahvata.

Neurofiziološki se multimodalno uvijek prate sve funkcije koje je potrebno kontrolirati uključujući i već objašnjene neurofiziološke pretrage, te praćenja motoričkih evociranih potencijala. Na ovaj način se mogu tijekom operacije sačuvati funkcije pokreta, osjeta i govora naših bolesnika koje su vezane uz živčani sustav.

 • Motorički evocirani potencijali MEP
 • Motorički mišićni odgovor
 • D val I brain mapping

Ova neurofiziološka metoda se Koristi samo u intraoperacijske svrhe.

Naš stručni tim

dr. sc.
Marina Zmajević Schönwald

dr. med., spec. neurologije

Nakon studija medicine specijalizira neurologiju. Radi kao neurolog liječeći bolesnike s teškim cerebrovaskularnim poremećajima unutar Odjela intenzivne skrbi Klinike za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice”.

prof. dr. sc.
Vanja Bašić Kes

dr. med, spec. neurolog

Radi kao specijalist neurologije, pročelnica je Katedre za neurologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu te Specijalist neurolog u KBC „Sestre milosrdnice“ i na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

doc. dr. sc.
Sanja Tomasović

dr. med., spec. neurologije

Dos.dr.sc.Sanja Tomasović, specijalistica neurologije u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Predstojnica Klinike. Docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Član Hrvatskog neurološkog društva.

dr. sc.
Ivan Cvjetko

prim. dr. med., spec. vaskularne kirurgije

Interesna sfera su mu kirurgija aorte, karotidna kirurgija u lokalnoj anesteziji, reoperacije arterija, endodermalna ablacija vena, kronične rane i otvorena kirurgija nakon endovaskularnog liječenja.