Željko Ivanec 2018-08-30T18:24:38+00:00

Dr. Željko Ivanec

 

1981. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a, 1993. specijalizirao anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.
1984-1989 radio je kao liječnik Hitne medicinske pomoći, Čakovec i Zagreb.
Od 2007. radi kao voditelj ambulante za liječenje boli i dnevne bolnice Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.
2004.- 2017. pohađao je više godišnjih tečajeva, kongresa i doedukacije iz područja liječenja boli.
2003. završio je tečaj regionalne anestezije, ESRA, u Innsbrucku, Austrija.
2001. Završava poslijediplomski tečaj iz transfuzijske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1998. završava poslijediplomski tečaj iz intenzivne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1993. završava tečaj akupunkture u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu.
2010. – 2017. bio predavač na poslijediplomskim tečajevima iz područja boli, ginekologije i otorinolaringologije.
2005., Dubrovnik: Hemodinamske promjene bolesnika u karotidnoj endarterektomiji u regionalnoj anesteziji, Anesteziološki kongres.
2004., Zagreb: Cervical plexus block for carotid endarterectomy, Euroanesthesia 2004., Lisabon.
2004., Zagreb: Anestezija za ambulantne anorektalne operacije, Kongres anorektalne kirurgije.
2004., Varaždin Prije operacijska procjena kirurških bolesnika, Anesteziološki kongres.
2004., Varaždin: Cervikalni pleksus blok za karotidnu endarterektomiju, Anesteziološki kongres.
2003., Dubrovnik: Regionalna anestezija u karotidnoj kirurgiji, Anesteziološki kongres.

Dr. Željko Ivanec obavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova.
U razdoblju od 1991.-1994. Sudjelovao je u Domovinskom ratu kao pripadnik Saniteta.