Zahvati i operacije

Zahvati i operacije 2018-08-20T12:43:49+00:00

Neurokirurški operativni zahvati

 1. Minimalno invazivne dijagnostičke intervencije

Minimalno invazivnim dijagnostičke interevencije provode se ambulatno, bez potrebe za hospitalizacijom i uz ubrzani povratak na svakodnevne aktivnosti. Iste uključuju:

Anesteziranje malih (fasetnih) zglobova kralješaka – koristi se kod bolova u području kralješnice, točnije u paravertebralnom dijelu, a posljedica su zadebljanja malih (fasetnih) zglobova kralješnice

Anesteziranje sakroilijakalnog zgloba (SI zglob) – koriste se kod bolova u području sakroilijakalnog zgloba, a na upalu istog se sumnja na temelju kliničkog pregleda i neuroradiološke obrade

Stimulacijska diskografija – koristi se za točno otkrivanje (dijagnosticiranje) intervertebralnog diska koji je odgovoran za bolesnikove tegobe, a kod bolesnika koji na neuroradiološkim pretragama pokazuju degenerativno promijenjene intervertebralne diskove na više razina

Za vrijeme minimalno invazivnih dijagnostičkih intervencija prisutan je anesteziolog koji će primijeniti metode anestezije pod nazivom sedacija.

Sedacija koja se upotrebljava je tzv. svjesna sedacija (blaga sedacija) To je medicinski kontrolirano stanje umanjene svijesti kod kojeg: 1) su očuvani zaštitni refleksi gutanja i kašljanja; 2) pacijent može neovisno i kontinuirano održavati prohodnost dišnih puteva; 3) pacijent može adekvatno odgovoriti na verbalnu zapovijed.

Komplikacije

Katkada je teško razlučiti komplikacije koje su vezane uz samu intervenciju (tehnički težak zahvat, hitna operacija), one koje su vezane uz težinu Vašeg zdravstvenog stanja (teška srčana ili plućna bolest, šećerna bolest, kemoterapija, prekomjerna tjelesna težina) i komplikacije koje su isključivo posljedica postupka. Gore navedene intervencije se danas smatraju sigurnim postupkom te su smrtnost ili trajni invaliditet povezani isključivo sa intervencijama iznimno rijetka pojava.

Češće nuspojave i komplikacije (1-10%): punkcija subduralnog prostora, te dobivanje kralješnično-moždane tekućine (likvor) na punkcijsku iglu. Mučnina, povraćanje i glavobolja se mogu javiti kao posljedica tzv. postpunkcijskog sindroma, obično oko ½ sata nakon intervencije.

Od ostalih komplikacija može se javiti bol na mjestu davanja injekcije, te lokalizirana oteklina ili crvenilo.

Rijetke nuspojave i komplikacije (0,1-1%):  glavobolja, bol u leđima, problemi vezani uz mokrenje, te infekcija.

Izuzetno rijetke komplikacije (<0,1%): ozbiljna alergijska reakcija na anestetik, konvulzije, paraliza, oštećenje mozga

 

 

 

 

 

 1. Minimalno invazivne terapijske intervencije

Liječenje minimalno invazivnim terapijskim interevencijama provodi se ambulatno, bez potrebe za hospitalizacijom i uz ubrzani povratak na svakodnevne aktivnosti. Minimalno invazivne terapijske intervencije uključuju:

Epiduralne steroidne injekcije (ESI) – koriste se u liječenju bolova u području kralješnice i ekstremitetima. Pod kontrolom RTG uređaja pristupa se u epiduralni prostor, točnije u neposrednu blizinu neuralnih struktura (duralne vreće i izlazišta spinalnih korijenova), te se aplicira anestetik koji ima terapijsko djelovanje s ciljem smanjenja bolova.

Transforaminalne epiduralne steroidne injekcije (TFESI) – koriste se u liječenju bolova u ekstremitetima. Pod kontrolom RTG uređaja pristupa se u otvor kroz koji spinalni živac izlazi iz spinalnog (vertebralnog) kanala, te se aplicira anestetik koji ima terapijsko djelovanje s ciljem smanjenja bolova.

Perkutana laserska dekompresija diska (PLDD) – koristi se kod centralno smještenih hernijacija interverterbralnih diskova uz posljedične bolove u kralješnici i oba ekstremiteta. Pod kontrolom RTG uređaja uvodi se igla vodilica u intervertebralni disk te kroz uvedenu iglu vodilicu postavi laserska nit putem koje se u intervertebralni disk provodi energija lasera koja za cilj ima evaporaciju (isušenje) intervertebralnog diska. Cilj opisanog zahvata je povlačenje izbočenog centralnog dijela intervertebralnog diska s posljedičnim smanjenjem bolova.

Intraoperacijska slika tijekom perkutane laserske dekompresije diska (PLDD)

Za vrijeme minimalno invazivnih terapijskih intervencija prisutan je anesteziolog koji će primijeniti metode anestezije pod nazivom sedacija.

Sedacija koja se upotrebljava je tzv. svjesna sedacija (blaga sedacija) To je medicinski kontrolirano stanje umanjene svijesti kod kojeg: 1) su očuvani zaštitni refleksi gutanja i kašljanja; 2) pacijent može neovisno i kontinuirano održavati prohodnost dišnih puteva; 3) pacijent može adekvatno odgovoriti na verbalnu zapovijed.

 

 

 

Komplikacije

Katkada je teško razlučiti komplikacije koje su vezane uz samu intervenciju (tehnički težak zahvat, hitna operacija), one koje su vezane uz težinu Vašeg zdravstvenog stanja (teška srčana ili plućna bolest, šećerna bolest, kemoterapija, prekomjerna tjelesna težina) i komplikacije koje su isključivo posljedica postupka. Gore navedene intervencije se danas smatraju sigurnim postupkom te su smrtnost ili trajni invaliditet povezani isključivo sa intervencijama iznimno rijetka pojava.

Češće nuspojave i komplikacije (1-10%): punkcija subduralnog prostora, te dobivanje kralješnično-moždane tekućine (likvor) na punkcijsku iglu. Mučnina, povraćanje i glavobolja se mogu javiti kao posljedica tzv. postpunkcijskog sindroma, obično oko ½ sata nakon intervencije.

Od ostalih komplikacija može se javiti bol na mjestu davanja injekcije, te lokalizirana oteklina ili crvenilo.

Rijetke nuspojave i komplikacije (0,1-1%):  glavobolja, bol u leđima, problemi vezani uz mokrenje, te infekcija.

Izuzetno rijetke komplikacije (<0,1%): ozbiljna alergijska reakcija na anestetik, konvulzije, paraliza, oštećenje mozga

 1. Spinalni operacijski zahvati

 

Minimalno invazivna mikrodiskektomija – se naziva uklanjanje žutog ligementa (ligamentum flavum), te određenog dijela kranijalne i kaudalne lamine kralježaka. upotrebom operacijskog mikroskopa  uz minimalnu retrakciju mišićnog tkiva. Predstavlja tzv. zlatni standard među operacijama hernijacija intervertebralnog diska.

Upotrebljava se interlaminarni ili ekstraforaminalni pristup s obzirom na lokalizaciju hernijacije intervertebralnog diska

 

Interlaminarni pristup                                 Ekstraforaminalni pristup

 1. Minimalno invazivna mikrodiskektomija upotrebom sustava tubularnih retraktora (Met-Rx) – koristi se kod hernijacija (protruzija, esktruzija) intervertebralnog diska upotrebom sustava tubularnih retraktora koji razmičnu mišićna vlakna ne oštećujući ih. Kroz tubularni retractor zatim se upotrebom operacijskog mikroskopa izvodi mikrodiskektomija.

Intraoperacijska slika operacijskog zahvata hernijacije intervertebralnog diska upotrebom sustava tubularnih retraktora

 1. Selektivna endoskopska diskektomija (SED)

Selektivna endoskopska diskektomija (SED) se temelji na upotrebi posebno dizajniranih endoskopa koji omogućavaju iznimno dobre mogućnosti vizualizacije, a kao prednost imaju ciljano uklanjanje uzroka boli uz očuvanje preostalog zdravog dijela diska. Pristup endoskopom u spinalni kanal može biti transforaminalni (posterolateralni) ili interlaminarni.

Intraoperacijska snimka odstranjenja ekstruzije intervertebralnog diska endoskopskim putem

 1. Interlaminektomija – koristi se kod hernijacija (protruzija, esktruzija) intervertebralnog diska, te relativne stenoze (suženja) spinalnog kanala, te uključuje uklanjanje žutog ligementa (ligamentum flavum), te određenog dijela kranijalne i kaudalne lamine kralježaka.
 1. Laminektomija označuje uklanjanje stražnjega dijela kralješka (processus spinosus, arcus vertebrae, ligamenta flava). Najčešće indikacije za laminektomiju su stenoza spinalnoga kanala, te tumorska tvorba u spinalnom kanalu.

MR LS kralješnice. Apsolutna stenoza (suženje) spinalnog kanala u razini L4-L5

 1. Hemilaminektomija označuje uklanjanje lamine kralješka s jedne strane.
 1. Foraminotomija je dekompresija kanala kroz koji prolazi korijen spinalnog živca.
 1. Prednja cervikalna diskektomija je jedan od najčešće korištenih pristupa u slučaju hernijacije cervikalnog intervertebralnog diska. Koristi se uz ugradnju intervertebralnog implantata i, u slučaju potrebe, i instrumentaciju. Preparacijom slojeva na vratu pristupa se na prednju stranu vratne kralješnice u razini hernijacije vratnog intervertebralnog diska. Odstranjuje se intervertebralni disk uz dekompresiju kralješnične moždine i korijenova vratnih živaca, te se ugrađuje intervertebralni implantat, te u slučaju potrebe i instrumentacija.

Rez na prednjoj strani vrata     Intraoperacijska snimka nakon ugradnje implantata

 1. Spinalna fuzija i stabilizacijaSpinalna fuzija sa stabilizacijom, ili bez stabilizacije, indicirana je u slučajevima nestabilnosti kralješnice. Najčešći uzrok nestabilnosti je spondilolisteza. Danas su na raspolaganju brojni instrumentacijski sustavi koji se mogu primijeniti prednjim i stražnjim pristupom.

 

RTG LS kralješnice nakon ugradnje implantata između L5-S1 kralješka i ugradnje spondilodetskog (stabilizacijskog) materijala

Komplikacije

Kao i kod svakog drugog postupka u medicini, tako postoje rizici i komplikacije vezani uz neurokirurške spinalne operacije.

Katkada je teško razlučiti komplikacije koje su vezane uz samu operaciju (tehnički težak zahvat), one koje su vezane uz težinu Vašeg zdravstvenog stanja (teška srčana ili plućna bolest, šećerna bolest, prekomjerna tjelesna težina) i komplikacije koje su isključivo posljedica postupka. Gore navedene intervencije se danas smatraju sigurnim postupkom te su smrtnost ili trajni invaliditet povezani isključivo sa intervencijama iznimno rijetka pojava.

Češće nuspojave i komplikacije (1-10%): Ozljeda ovojnice spinalnog živca ili duralne vreće  uz curenje kralješnično-moždane tekućine (likvor).

Recidivna hernijacija intervertebralnog diska koja se može pojaviti unutar nekoliko tjedana o mjeseci nakon operacije.

Rijetke nuspojave i komplikacije (0,1-1%):  glavobolja, bol u leđima, problemi vezani uz mokrenje, te infekcija.

Izuzetno rijetke komplikacije (<0,1%): ozbiljna alergijska reakcija na anestetik, konvulzije, paraliza, oštećenje mozga

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here