Vesna Svirčević 2017-10-01T09:49:58+00:00

Vesna Svirčević, mag.med. techn.

Vesna Svirčević, mag.med. techn., rođena je 18. svibnja 1968. Godine u Knin.
Srednju školu za medicinske sestre završila je u Kninu 1988. godine.
Stručni ispit za medicinsku sestru položila je 1991. godine.
Studij sestrinstva završila je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2008. godine i stekla stručni naziv: prvostupnica/baccalaurea sestrinstva.
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2015. godine i stekla kvalifikaciju Magistra sestrinstva; mag.med.techn
Izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu 01.lipnja 2017.
Jednogodišnje usavršavanje na Poslovnom učilište Experta, smjer Menadžer u zdravstvu završila je u lipanj 2017.
Od 1990 godine KBC Sestre milosrdnice radi u Klinici za neurokirurgiju, odjel Operacijski blok, te je od 2008. glavna sestra odjela Operacijski blok, Klinika za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice
Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske udruge operacijskih sestara, Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske
Aktivno sudjeluje na stručnim skupovima operacijskih sestara, kao i neurokirurških sestara
Koautorica je knjige: „Zdravstvena njega neurokirurških sestara“ i „Menandžment boli u neurokirurškom sestrinstvu.“