Tomislav Sajko 2017-10-01T09:49:10+00:00

Doc. dr. sc. Tomislav Sajko

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1997., a 2001. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice”, Zagreb. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2007.godine Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Značaj usporedbe imunoreaktivnosti receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR) i faktora proliferacije (MIB-1) u zloćudnih glijalnih tumora mozga.“ obranio je 2006. Od 2007. radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2008. godine biva izabran za znanstvenog suradnika pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok 2011. biva izabran za višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti. Docent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postaje 2016 godine. Intenzivno se usavršavao u inozemstvu te je od 2008- 2009. boravio na stručnom usavršavanju iz neurokirurškog liječenja epilepsije („Epilepsy surgery fellowship“) u Klinici za neurokirurgiju Sveučilista u Bonn-u, Njemačka pod vodstvom prof. dr. sc. Johannes Schramm (stipendija od strane Deutscher Akademischer Austausch Dienst-DAAD). Ispit Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS) /Udruge Medicinskih specijalista Europe (UEMS), polaže početkom 2010. te je trenutno jedini neurokirurg u Hrvatskoj s tim položenim ispitom.

Objavio je 70 stručnih i znanstvenih radova od kojih je 13 originalnih radova u časopisima citiranim u Current Contents, te 22 radova u indeksiranim časopisima (16 u Scopus, 6 u SCI-Expanded). Autor je nastavnog udžbenika: Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2011. Jedan je od osnivača i tajnik Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju.

Tečno govori, piše i čita engleski, talijanski i njemački jezik.