Tihana Kolar 2018-08-18T22:34:08+00:00

Tihana Kolar

Rođena je 11.05.1991. u Bjelovaru. Završava Srednju medicinsku školu u Bjelovaru. 2010. godine upisuje Stručni studij sestrinstva u Varaždinu kojeg redovno završava 2013. godine. 2014. godine započinje stručno osposobljavanje u Općoj bolnici Varaždin na Odjelu neurokirurgije i plastične kirurgije. 2015. kreće sa radom u KBC-u Sestre Milosrdnice na odjelu neurologije. Ubrzo nakon toga odlazi na odjel Centralnog hitnog prijema gdje 2,5 godina usavršava svoj rad i znanje. U ožujku 2018. godine dolazi u našu Specijalnu bolnicu kao glavna medicinska sestra.