Martina Novak Juraić 2018-10-15T14:23:28+00:00

Martina Novak Juraić

Nakon završene srednje škole za fizioterapeutskog tehničara u Pakracu, 2000.g. upisuje studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji završava 2004. god. te stječe naziv prvostupnika fizioterapije. Po završetku studija započinje pripravnički staž u Daruvarskim toplicama u kojima ostaje sve do 2015. god. Uz posao, 2007. god. upisuje Specijalistički diplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji uspješno završava 2009. god. obranom rada “Mišićni disbalans kao uzrok nastanka bolnih leđa” pod mentorstvom Dr. B. Egića. Završetkom studija stječe naziv diplomirani fizioterapeut.
Preseljenjem u Zagreb radi u Domu zdravlja Zagreb – Centar, te u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina.
Većinu svog radnog vijeka posvećena je radu sa pacijentima s raznim problemima i poremećajima mišićno-koštanog sustava, osobito kralježnice.
Neformalna edukacija također ide u smjeru problematike kralježnice pa tako završava 4 stupnja McKenzie koncepta, temeljni Bobath tečaj, Specijalni normalni pokret, Yumeiho japansku manualnu tehniku te dva stupnja Neurodinamike.
Edukaciju iz Dinamičke neuromuskularne stabilizacije (DNS) počinje 2014. god. te u njoj pronalazi savršen alat za detektiranje i otklanjanje loših obrazaca kretanja koji mogu biti ili već jesu uzrok raznih poremećaja kralježnice i zglobova. Sudjeluje na 1. međunarodnom tečaju „Coordinative locomotor training”.
Autor je nekoliko radova za trajno usavršavanje struke pri Hrvatskoj komori fizioterapeuta čiji je član.