Marina Roje Bedeković 2017-10-01T20:30:40+00:00

Doc. dr. sc. Marina Roje Bedeković

Marina Roje Bedeković je rođena 1972. godine u Splitu. Po narodnosti i državljanstvu je Hrvatica. Klasičnu gimnaziju završila je u Splitu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1997. godine. Znanstveni poslijediplomski studij iz medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1997. godine. Od 1999. godine je zaposlena u Klinici za neurologiju KBC «Sestre milosrdnice», kao liječnica dobrovoljac, a potom od 2000. godine u svojstvu znanstvene novakinje na znanstveno-istraživačkim projektima «Ispitivanje moždane vazoreaktivnosti stres testovima» i «3D ultrazvuk i funkcionalni TCD u procjeni moždane cirkulacije» Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, voditeljice Akademkinje Vide Demarin. 2003. godine Marina Roje Bedeković je obranila znanstveni magistarski rad «Funkcionalna transkranijska dopler sonografija stražnje moždane arterije tijekom vidnih podražaja u bolesnika sa značajnom stenozom ili okluzijom unutarnje karotidne arterije», pod mentorstvom Akademkinje Vide Demarin. 2004. godine u Klinici za neurologiju KBC “Sestre milosrdnice” započela je specijalizaciju iz neurologije. U lipnju 2011. godine obranila je disertaciju «Vazoreaktivnost stražnjeg moždanog krvotoka u bolesnika s relapsno remitirajućom multiplom sklerozom» pod mentorstvom Akademkinje Vide Demarin, čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti. Od 2009. godine zaposlena je kao specijalist neurolog u Zavodu za intezivno neurološko liječenje Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice. 2016. godine stekla je naziv specijalist uže specijalnosti neurologije – intezivne medicine. 2016. je imenovana Pročelnicom Zavoda za intezivno neurološko liječenje Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice.
2016. godine stekla je naziv specijalist uže specijalnosti neurologije – intezivne medicine te je 2016. imenovana Pročelnicom Zavoda za intezivno neurološko liječenje Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice. Od 2004. god. aktivno sudjeluje kao predavačica u nastavi stručnog usavršavanja liječnika u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Dopler sonografija intrakranijske cirkulacije) i Hitna stanja u neurologiji od 2009. Od 2009. predavačica je u sklopu poslijediplomske nastave Otorinolaringologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; od 2011. dodiplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu predmeta Intergrated clinical modul – part 2; od 2012. godine dodiplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu predmeta Temelji liječničkog umijeća. Od 2004. sudjeluje u dodiplomskoj nastavi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2015. kao nositeljica tri predmeta. Od 2015. sudjeluje u dodiplomskoj nastavi engleskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na predmetu Neurology. Autorica je ili koautorica više znanstvenih radova u časopisima indeksiranih u CC-u i u ostalim međunarodno indeksiranim publikacijama, kourednica u 1 knjizi i koautorica poglavlja u 3 knjige. Aktivna je sudionica brojnih stručnih i znanstvenih skupova (nacionalnih i međunarodnih) i tematskih simpozija i pozvana predavačica. Odlukom Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske Dr. sc. Marina Roje Bedeković, dr. med. izabrana je 3. listopada 2011. godine u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, a 23. listopada 2013. u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Na stručnom usavršavanju boravila je u Ohio State University, Department of Neurology, Columbus, SAD, 2004. godine. Aktivno je sudjelovala na brojnim hrvatskim i međunarodnim tečajevima i kongresima. Dobitnica je nagrade za najbolji poster na 36th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education 2004. godine u Sofiji, Bugarska te iste godine na 14th European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology u Zagrebu.
Aktivno govori engleski, francuski i talijanski jezik. Udana je i majka dva sina.