Josip Subašić 2018-10-15T14:25:55+00:00

Josip Subašić

Rođen 26. Studenog 1988. u Livnu, BiH. Završava srednju zdravstvenu školu u Splitu, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar. Upisuje 2009. stručni studij fizioterapije. Diplomira u veljači 2013. pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu s temom završnog rada „Operacija hernije lumbalnog diska i rehabilitacija nakon operacije“. Pripravnički staž odrađuje od rujna 2013. do rujna 2014. u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Jadran“. Od ožujka 2014. do ožujka 2015. radi kao zamjena u KBC Split. Od kolovoza 2017. radi kao fizioterapeut Klinike za reumatologiju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestre milosrdnice“ te istovremeno od listopada 2017. kao fizioterapeut Specijalne bolnice  NEUROSPINE.

U veljači 2018. završava tečaj DNS-stupanj A

U svibnju  2018. završava tečaj DNS- stupanj B