Inga Mladić Batinica 2017-10-01T09:46:53+00:00

Dr. Inga Mladić Batinica

 

Dr. Inga Mladić Batinica, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. Nakon obavljenog pripravničkog staža u KB „ Merkur“, 2006. započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u KBC Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit iz anesteziologije uspješno polaže 2012., te od tada radi kao anesteziolog na Zavodu za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC Sestre milosrdnice.
Područje interesa joj je neuroanesteziologija.
2010. upisuje poslijediplomski studij na Sveučilištu u Osijeku u suradnji s Institutom Ruđer Bošković pod nazivom Molekularne bioznanosti, te započinje izradu svoje doktorske dizertacije iz područja neuroanesteziologije.
U više navrata boravi u Udinama i Padovi na usavršavanju iz neuroanesteziologije.
Aktivno je sudjelovala u nizu stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te bila predavač na nizu simpozija i tečajeva trajnog medicinskog usavršavanja u organizaciji Medicinskog fakulteta ili stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora.
Autor je i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja anesteziologije. Član je Hrvatskog društva za intenzivno liječenje ( HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta ( HDZZODP), Europskog anesteziološkog društva (ESA), Europskog društva za regionalnu anesteziju ( ESRA), te jedan od osnivača Udruge „ Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.