Domagoj Marjan 2018-08-30T18:05:09+00:00

Dr. Domagoj Marjan

Rođen sam 22.8.1970. godine u Zagrebu, gdje sam pohađao i osnovnu školu.
1985. godine upisao sam se u srednju školu, Zdravstveni obrazovni centar u Zagrebu, fizioterapeutski smjer, te sam maturirao 1989.
1989. godine upisao sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam i diplomirao 1995. godine.
Od 1995 – 1997, obavljao sam dvogodišnji pripravnički staž, nakon kojega sam odslužio vojni rok u trajanju od 10 mjeseci.
Od 1998 – 2001, radio sam na zamjenama u Domu zdravlja Centar šest mjeseci, te potom kao stručni suradnik na Katedri za obiteljsku medicine pri ŠNZ “Andrija Štampar”.
Od 2001 – 2004 sam na specijalizaciji iz radiologije u KBC “Sestre milosrdnice”, a nakon položenog specijalističkog ispita sam do danas zaposlen kao klinički radiolog u Kliničkom zavodu za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju KBC “Sestre Milosrdnice”.
Interes moga rada je prvenstveno radiologija abdomena, toraksa i dojke.