Neurologija

Neurologija 2020-06-09T11:44:16+00:00

Project Description

Neurologija

Neurološko liječenje počinje neurološkim pregledom i ekspertnim mišljenjem. Svaki bolesnik dobiva točan termin neurološkog pregleda te brzo i bez čekanja, odmah ulazi u neurološku ordinaciju u zakazano vrijeme. Bolesniku se pristupa individualno i bez žurbe te se kroz razgovor u relaksirajućoj atmosferi  raspravlja o njegovim tegobama.

Klinički neurološki pregled koji potom slijedi usredotočuje se na:

 • Pregled moždanih funkcija, funkcija kralješnične moždine i perifernog živčanog sustava (korjenovi živaca i živci ruku, nogu i trupa),

 • Kliničku procjenu funkcioniranja neurovaskularija tj. status krvne opskrbe svih dijelova živčanog sustava. Pri tom se posebno razlučuju, liječe i klinički redovito kontroliraju bolesnici koji boluju od cerebrovaskularnih bolesti,

 • Uzimanje kliničkog statusa potrebnog za liječenje glavobolje, te bolnih sindroma vezanih uz neurogena oštećenja kralješnične moždine, korijena živaca i perifernog živčevlja.

Pregled završava preporukom terapije i potrebnih pretraga. Nalaz se dobiva u pismenom obliku.

1. Neurofiziološka dijagnostika

Neurofiziološka dijagnostika se provodi na dva načina:

 • Ambulantno unutar ordinacije
 • U posebnim uvjetima operacijske sale kod indiciranih operacijskih zahvata

1A. Ambulantna neurofiziološka dijagnostika

U neurofiziološkoj dijagnostici koristimo najbolje dijagnostičke aparate iz SAD-a uz najnoviju kompjutorsku opremu i software, te različite vrste registracijskih elektroda koje se biraju prema ekspertnom mišljenju i uz sugestiju neurologa uz aktivno sudjelovanje bolesnika.

Elektromiografija EMG

Elektromiografija (EMG) uključuje:

 • EMG mišića ruku, EMG mišića nogu
 • Ciljani EMG mišića vratne, paraskapularne, paravertebralne muskulature
 • Ciljani EMG mišića lica
 • Elektromiografsko EMG praćenje tremora
 • Elektroneurografija ENG jednog živca (motorička vlakna)
 • Elektroneurografija ENG jednog živca (senzorička vlakna)
 • F val
 • H refleks
 • Bulbokavernozni reflex
 • Blink reflex
 • Somatosenzorički evocirani potencijali (SSEP)
 • Slušni evocirani potencijali moždanog debla (BAEP)
 • Vidni evocirani potencijali (VEP)

1B. Intraoperacijsko neurofiziološko motrenje

Intraoperacijska neurofiziološka praćenja radimo s najnovijom dijagnostičkom opremom iz SAD-a, koja omogućuje kontinuirano i multimodalno praćenje svih dijelova živčanog sustava bolesnika tijekom operacija u neurokirurgiji, ortopediji, vaskularnoj kirurgiji, te tijekom ostalih invazivnih zahvata.

Neurofiziološki se multimodalno uvijek prate sve funkcije koje je potrebno kontrolirati uključujući i već objašnjene neurofiziološke pretrage, te praćenja motoričkih evociranih potencijala. Na ovaj način se mogu tijekom operacije sačuvati funkcije pokreta, osjeta i govora naših bolesnika koje su vezane uz živčani sustav.

 • Motorički evocirani potencijali MEP. Motorički mišićni odgovor, D val i brain mapping

Ova neurofiziološka metoda se koristi samo u intraoperacijske svrhe.

INFO ZA BOLESNIKE

STRUČNJACI ODJELA

Dr.sc. Marina Zmajević Schönwald
Dr.sc. Marina Zmajević SchönwaldSpecijalist neurolog