Neurokirurgija

Neurokirurgija 2020-06-09T11:42:37+00:00

Project Description

Neurokirurgija

Neurokirurški tim svakom bolesniku pristupa individualno s naglaskom naholistički pristup, točnije postavljanje dijagnoze i izbor optimalne metode liječenja s obzirom na opće stanje, kliničku sliku, neurološki status i nalaze neuroradioloških pretraga bolesnika.
Ako je potrebno, neurokirurški tim primjenjuje minimalno invazivne dijagnostičko/terapijske zahvate (dijagnostička/terapijska spinalna intervencija).
Minimalno invazivni dijagnostički i terapijski jednodnevni zahvati u lokalnoj anesteziji otkrivaju uzroke i liječe bolove vratne (cervikalne), grudne (torakalne), slabinske (lumbalne) i križne (sakralne) kralješnice i posljedične bolove u udovima (ekstremitetima).

Minimalno invazivne dijagnostičke intervencije uključuju:

  • Anesteziranje malih (fasetnih) zglobovakralješaka

  • Anesteziranje sakroilijakalnog zgloba (SI zglob)
  • Stimulacijska diskografija

Minimalno invazivne terapijske intervencije uključuju:

  • Epiduralnu steroidnu injekciju (ESI)
  • Transforaminalnu epiduralnu steroidnu injekciju (TFESI)
  • Perkutanu lumbalnu dekompresiju diska (PLDD)

Neurokirurški tim educiran je i izvodi minimalno invazivne zahvate i operacije na kralježnici.

Operacijski postupci uključuju:

1.Operacije hernija vratnog (cervikalnog) intervertebralnog diska prednjim pristupom uz fuziju i/ili instrumentaciju (ACDF),

2.Operacije slabinskog intervertebralnog diska upotrebom operacijskog mikroskopa (mikrodiskektomije),

3.Operacije slabinskog intervertebralnog diska upotrebom sistema tubularne retrakcije mišića + operacijskog mikroskopa (MET-RX metoda),

4.Operacije lateralne i centralne stenoze spinalnog kanala (interlaminektomija, hemilaminektomija, Young-ova laminoplastika, laminektomija)

5.Operacije iskliznuća (spondilolisteze) slabinskih kralješaka, nestabilnog segmenta slabinske kralješnice i tzv. sindroma neuspješne operacije slabinske kralješnice (eng. “failed back surgery sydrome”) koje se rješavaju stabilizacijskim instrumentiranim operacijskim tehnikama.

INFO ZA BOLESNIKE

STRUČNJACI ODJELA

Prof. dr. sc. Krešimir Rotim
Prof. dr. sc. Krešimir RotimSpecijalist Neurokirurgije
Doc. dr. sc. Tomislav Sajko
Doc. dr. sc. Tomislav SajkoSpecijalist Neurokirurgije
Dr. med. Ante Subašić
Dr. med. Ante SubašićSpecijalist neurokirurg
Vesna Svirčević, mag. med. techn.
Vesna Svirčević, mag. med. techn. Operacijska sestra
Slađana Duvnjak, med. sestra opće njege
Slađana Duvnjak, med. sestra opće njegeMedicinska sestra