Bruno Splavski 2018-02-15T21:29:28+00:00

Prof. prim. dr. sc. Bruno Splavski, dr. med.

Rođen u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Promoviran u zvanje doktora medicine godine 1980. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. položio specijalistički ispit iz neurokirurgije pred Povjerenstvom Ministarstva zdravstva RH u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju 1993. – 1994. g. boravio na stručnom usavršavanju u Klinici za neurokirurgiju Sveučilišne bolnice Pitié u Parizu, Francuska. Godine 1996. obranio magistarski rad pod naslovom “Rekonstrukcija trnastih nastavaka i njihovih sveza neposredno nakon laminektomije slabinske kralješnice” i time stekao akademski stupanj magistra znanosti iz područja medicine. Godine 2002. priznat mu je stručni naziv primarijus. Godine 2004. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Prosudba posttraumatskog mozgovnog krvnog optjecaja primjenom transkranijskog Dopplera” i time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Godine 2011. stekao znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području medicine i zdravstva. Iste godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH. Pozvani predavač (gostujući profesor) na nekoliko inozemnih sveučilišta (Univerizet u Tuzli, BiH; University of Tennessee, Memphis, TN, USA; Harvard University, Boston, MA, USA). Autor 180 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u relevantnoj, indeksiranoj, domaćoj i inozemnoj literaturi, od kojih je 29 radova objavljeno u časopisima indeksiranim u Current Contents. Istraživač na znanstveno istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Član Hrvatske liječničke komore te Svjetske i Europske udruge neurokirurških društava (WFNS, EANS). U razdoblju 2013.-2017. godine izabran za prvog dopredsjednika Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora te je delegat pri Svjetskoj federaciji neurokirurških društava (WFNS) i pri Europskoj udruzi neurokirurških društava (EANS) kao predstavnik Hrvatskog neurokirurškog društva. Godine 2014. stekao znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području medicine i zdravstva. U razdoblju 2013-2016. godine obnašao dužnost predstojnika Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, KBC Osijek. Godine 2017 izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Od godine 2017. uposlen u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb kao liječnik specijalist neurokirurgije. Tečno govori engleski i francuski jezik.